×

28 Mar 2017 13:55

Al meer dan 1000 toetsen gemaakt! Wil je meer weten? Bekijk onze nieuwsbrief! #Bewust! https://t.co/bBLkTbKocS https://t.co/wHFxVPuP7p

Hoe bewust zijn wij?

Er wordt steeds meer kennis gevraagd van de medewerkers in de kinderopvang. Bewustindekinderopvang.nl wil medewerkers in deze ontwikkeling ondersteunen. 

Bewustindekinderopvang.nl ontwikkelt vragenlijsten op het gebied van veiligheid en preventie in de kinderopvang. Sinds kort zijn er, naast de vragen over Kindermishandeling en Veilig Slapen, ook vragenlijsten over Hygiëne te vinden!

Wil je namens je team of namens de organisatie meer inzicht in de vraag ‘hoe bewust zijn wij?'.

Bewustindekinderopvang.nl biedt onder de noemer ‘Hoe bewust zijn wij?' organisaties de mogelijkheid om meer inzicht te krijgen in de kennis van bepaalde protocollen van de medewerkers in de kinderopvang. De medewerkers maken de vragen op de site. Alle antwoorden worden verzameld in rapport en geeft inzicht in stand van zaken en geeft advies voor verbetering. Geinteresseerd? Neem dan gerust contact op met Vanessa Meerhoff voor een voorstel.

Deze site is continu in ontwikkeling. Het aanbod wordt uitgebreid met toetsen op andere beleidsgebieden. Vind je dit interessant en wil je op de hoogte blijven? Laat me dat weten! Klik hier!

Blog


De eerste mijlpaal is gehaald!

Bewustindekinderopvang nieuwsbrief   |   Nummer 12  |   Mrt 2017

Jullie hebben inmiddels al meer dan 1000 toetsen gemaakt! In deze nieuwsbrief aandacht voor de meest gemaakte toetsen inclusief de links per onderwerp. Op naar de volgende 1000!

Welke toetsen zijn het meest gemaakt?
De toetsen over de Meldcode Kindermishandeling worden van alle toetsen verreweg het meeste gemaakt. Hieruit concluderen wij enerzijds dat dit onderwerp als belangrijk wordt gezien en anderzijds dat de toetsen hierover als hulpmiddel worden ingezet.
De Meldcode en Handleiding worden vaak als pittig ervaren om door te nemen. De hoeveelheid tekst met soms moeilijk taalgebruik maakt het lastig om de stof eigen te maken. De toetsen kunnen dan helpen bij de verwerking van de stof.

Deze week is de screening…

Social Networks